Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 26 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Âşık Veysel'in Şiirlerinde Mistik Unsurlar Özet   PDF
Pakize AYTAÇ
 
Sayı 83 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN OKUMAK Özet   PDF
Fatma Süreyya KURTOĞLU
 
Sayı 67 (2013): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi ÂŞIK VEYSEL’İN “GÜZELLİĞİN ON PARA ETMEZ” ADLI ŞİİRİ’NE FELSEFİ AÇIDAN BİR BAKIŞ Özet   PDF
Arslan TOPAKKAYA
 
Sayı 13 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Asırlar Boyu Değişmeyen Türk Kimliği Özet   PDF
Merih BARAN
 
Sayı 50 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Asırlık Bir Çınar Daha Göçtü Özet   PDF
Abdurrahman GÜZEL
 
Sayı 28 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Aşk Ateşine Düşmüş Bir Ozan, Bir Zakir Özet   PDF
Ayhan AYDIN
 
Sayı 49 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Aşk Bir Güneşe Benzer Özet   PDF
Emrah GÖKÇE
 
Sayı 32 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Aşkımız Ahrete Mi Kaldı Sandın Özet   PDF
Orhan Seyfi ŞİRİN
 
Sayı 51 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Asrımızın Dede Korkut'u: Musa Eroğlu Özet   PDF
Emrah GÖKÇE
 
Sayı 5 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Atatürk, Alevîler ve Cumhuriyet Özet   PDF
Mehmet Bakırcı
 
Sayı 41 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi Özet   PDF
Salahattin BEKKİ
 
Sayı 68 (2013): TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ ATEŞ VE OCAK KÜLTÜNÜN ANADOLU’DA YAYGINLAŞMASINDA MOĞOLLARIN ETKİSİ Özet   PDF
Mustafa AKKUŞ
 
Sayı 85 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Author Guide Özet   PDF
Yazar Rehberi Yazar Rehberi
 
Sayı 54 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Avrasya Televizyonu'nda Yayımlanan "48 Perşembe" Adlı Programda Nusayrîlerle Yapılan Söyleşi Özet   PDF
Tazegül DEMİR, Nazife ÖZDEMİR
 
Sayı 21 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi AVRASYA TELEVİZYONU’NDA YAYIMLANAN “48 PERŞEMBE” ADLI PROGRAMDA NUSAYRÎLERLE YAPILAN SÖYLEŞİ Özet   PDF
Tazegül DEMİR, Nazife ÖZDEMİR
 
Sayı 64 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Avrupa Birliği’nin Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Türkiye’deki Alevilerin ve Bektaşilerin Sorunlarına Artan İlgisi Özet   PDF
Haydar Efe
 
Sayı 5 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Avrupa Şarkı Bilmez Namık Kemal'den Özet   PDF
Emel Çelenk
 
Sayı 59 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Avşar Türkmenlerinin Kastamonu Yöresindeki İzleri Özet   PDF
Elvan YALÇINKAYA
 
Sayı 14 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Avukat Muharrem Naci Orhan Dede İle Söyleşi Özet   PDF
Ayhan AYDIN
 
Sayı 22 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ay ve Güneş Motifinin Kırgız Kültüründeki Yeri Özet   PDF
Sadettin KOÇ
 
Sayı 55 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ayin, Erkan ve Adap Benzerlikeleri Açısından Ahilik-Bektaşîlik Münasebeti Özet   PDF
M. Fatih KÖKSAL
 
Sayı 61 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Azerbaycan-Bakü’de Bulunan İnsan Heykel Biçimli Mezar Taşları ve Orta Asya-Azerbaycan-Anadolu İlişkisi Özet   PDF
Yunus Berkli
 
Sayı 85 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi AZERBAYCAN’IN NAHÇIVAN BÖLGESİNDE YAĞMURLA İLGİLİ İNANIŞLAR VE YAĞMUR ÇAĞIRMA MERASİMLERİ Özet   PDF
Türkan ARIK
 
Sayı 23 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Aziz Mahmut Hüdâi Mirasçılarına Zorunlu Bir Yanıt Özet   PDF
Şakir KEÇELİ
 
Sayı 27 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Baba Hızır Özet   PDF
Bilginer ONAN
 
Toplam 1520 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895