Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 10 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeni Yüzyılın Eşiğinde Kültürel Değerlerimiz Özet   PDF
İstemihan TALAY
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi YENİÇERİ KIRIMI, BEKTAŞİ TEKKESİNİN TASFİYESİ VE TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI KİMLİĞİ (1826-1908) Özet   PDF
Eray YILMAZ
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi YENİÇERİ KIRIMI, BEKTAŞİ TEKKESİNİN TASFİYESİ VE TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI KİMLİĞİ (1826-1908) Özet
Eray Yılmaz
 
Sayı 34 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeniçeri Ocağı ve Bektaşî Zaviyelerinin Kapatılması Özet   PDF
Kemal DAŞÇIOĞLU
 
Sayı 49 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşîleşmesi Süreci ve Yeniçeri-Bektaşî İlişkileri Özet   PDF
Metin Ziya KÖSE
 
Sayı 24 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeniçeri Ocağı'nın Manevî Eğitimi ve Bektaşîlik Özet   PDF
Osman EĞRİ
 
Sayı 50 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeniçeriler ve Bektaşîlik Özet   PDF
Mustafa ALKAN
 
Sayı 73 (2015): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi YENİÇERİLİK-BEKTAŞİLİK İLİŞKİLERİ VE YENİÇERİ İSYANLARINDA BEKTAŞİLER Özet   PDF
Fahri MADEN
 
Sayı 48 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeniden Merhaba Özet   PDF
Editör den
 
Sayı 47 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yenikapı Mevlevîhanesi'yle İlgili Kaynaklara Bir İlave: Kemaleddin Efendi'nin Terâcim-i Ahvâl'i Özet   PDF
Mustafa ERDOĞAN
 
Sayı 26 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yeraltı Diyarının Kartalı Özet   PDF
Erdoğan ALTINKAYNAK
 
Sayı 41 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yerelden Evrensele Yunus Emreyle İlgili Yapılmış Olan Çalışmaların Tasnifi ve Değerlendirilmesi Özet   PDF
İlyas KÜÇÜKCAN
 
Sayı 51 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yetiştiği ve Yetiştiren Unsurlar Işığında Müzik Yönü İle Âşık Veysel Özet   PDF
Armağan ELÇİ
 
Sayı 80 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi YOZGATLI NİHÂNÎ’NİN HACI BEKTAŞ-I VELÎ VELÂYETNÂMESİ’NDEKİ ESKİCİL UNSURLAR Özet   PDF
Orhan Kurtoğlu
 
Sayı 36 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yunanistan Gezi Notları Özet   PDF
Ayhan AYDIN
 
Sayı 26 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yunus Emre Düşüncesinde Aşk ve Eğitim Özet   PDF
Emel KOÇ
 
Sayı 4 (1997): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yunus'ta Sülûk Sistemi Özet   PDF
Hamiye Duran
 
Sayı 35 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yunusefendi Köyünde Bektaşî Tarikatı Güvenç Abdal Yolunun Sürülüşüne Ait Notlar Özet   PDF
Musa BAYRAK
 
Sayı 35 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yunusefendi Köyüne Ait Geleneksel Kıyafetler Özet   PDF
Betül SEZER
 
Sayı 8 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Yüzyıllar Boyu Azerbaycan Notları Özet   PDF
Yaşar KALAFAT
 
Sayı 23 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Zaman Geçti Özet   PDF
Doğan TÜRKDOĞAN
 
Sayı 59 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Zekî Divanı ve Divan’daki Kerbela Mersiyeleri Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Gülay ŞAHİN
 
Sayı 59 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Zekî Divanı ve Divan’daki Kerbela Mersiyeleri Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Gülay ŞAHİN
 
Sayı 25 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Zengî Ata'nın Menkıbeleri, Türbesi ve Bayramı Üzerine Özet   PDF
Aynur KOÇAK
 
Sayı 7 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Zeynel Baba'nın Şiir Dünyası Özet   PDF
Fatma Ahsen Turan
 
Toplam 1506 ögeden 1476 - 1500 arası << < 55 56 57 58 59 60 61 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895