Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 60 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevilikte Yola Giriş Geleneklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Özet   PDF
Hüseyin Türk, Mustafa Çapar
 
Sayı 60 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevilikteki Tanım ve Terimler Özet   PDF
Hüseyin Dedekargınoğlu
 
Sayı 62 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi-Sünni Evliliklerinin Aile İlişkileri İle Çocuk Yetiştirme Üzerine Etkileri Ve Sosyal Damgalama Özet   PDF
Mehmet Ali Balkanlıoğlu
 
Sayı 51 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Emîrî'nin Vesâikü'l-Âsâr'ı Özet   PDF
Seher ERDOĞAN ÇELTİK
 
Sayı 31 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Koç Baba Hakkında İki İzlenim Özet   PDF
Bilge ULUĞLAR, Bojdar ALEXSİYEV
 
Sayı 43 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Koç Baba Ocağı Dedesi Seydi Koç ile Söyleşi Özet   PDF
Ersin ÖZÜDOĞRU
 
Sayı 50 (2009): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Koç Baba Ocağı İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme ve Birkaç Yeni Belge Özet   PDF
Furkan ASYA, Sevim GÖREN
 
Sayı 36 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Koç Baba Ocağı İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme ve İki Yeni Şecere Özet   PDF
Hacı YILMAZ, Coşkun KÖKEL
 
Sayı 36 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Koç Babalılar Özet   PDF
Kazım MARANGOZ
 
Sayı 57 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi ALİ NİHÂNÎ’NİN MANZUM HACI BEKTAŞ-I VELÎ VELÂYETNÂMESİ VE VELÂYETNÂMEDEKİ HACI BEKTAŞ-I VELÎ MEDHİYELERİ Özet   PDF
Orhan KURTOĞLU
 
Sayı 5 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Rıza Köseoğlu Özet   PDF
Editör den
 
Sayı 35 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Seydi Ocağı'na Bağlı Küre Köyü Üzerine Bir Alan Araştırması Özet   PDF
Zafer GÜL
 
Sayı 31 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Seydî ve Seyit Ali Ocakları Özet   PDF
Hamza AKSÜT
 
Sayı 29 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Teker (Temiroğlu) ve Üç Kitabı Özet   PDF
Kemalettin DENİZ
 
Sayı 40 (2006): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ali Ulvi Baba'nın Bektaşîlik Makalâtı'ndan Mücerretlik Postuyla İlgili İkinci Bölüm Özet   PDF
Yusuf Turan GÜNAYDIN, İsmail KASAP
 
Sayı 12 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE OSMANLI NUSAYRÎLERİ Özet   PDF
Necmettin ALKAN
 
Sayı 54 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alman Kaynaklarına Göre Osmanlı Nusayrîleri Özet   PDF
Necmettin ALKAN
 
Sayı 65 (2013): Hacı Bektaş Velî Dergisi Alman Kaynaklarında Bektaşilik-Alevilik Özet   PDF
Muhammet KOÇAK
 
Sayı 47 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Amasya Müze Müdürlüğü Teşhirindeki El Yazması Kur'ân-ı Kerim Nüshaları Özet   PDF
Muzaffer DOĞANBAŞ
 
Sayı 45 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Amasya Müzesindeki Peygamberler ve Padişahlar Şeceresi Özet   PDF
Muzaffer DOĞANBAŞ
 
Sayı 17 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Amasya Yöresi Alevi Ziyaretgahları Özet   PDF
Muzaffer DOĞANBAŞ
 
Sayı 45 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Amasyalı Bir Bektaşî Şairi Ali Baki Gül ve Balık Destanı Özet   PDF
Yusuf Turan GÜNAYDIN
 
Sayı 32 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Yayımlanan Arnavut Bektaşîlik Dergisi (1954-1955): Bektaşîliğin Yolu Özet   PDF
Nathalie CLAYER, Ali AKTAŞ, Didem ÇANKAYA
 
Sayı 65 (2013): Hacı Bektaş Velî Dergisi Amuca Bektaşîlerinde Sofra ve Sofra Erkânı Özet   PDF
Refik ENGİN, Ali ÇAKIR
 
Sayı 18 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Amuca Kabilesinde Hıdırellez Geleneklerimiz Özet   PDF
Refik ENGİN
 
Toplam 1520 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895