Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK YETİŞTİRME VE KADININ KONUMU Özet   PDF
Hatice YALÇIN
 
Sayı 70 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ OCAKLARI İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEBİLEN EN ESKİ TARİHLİ BELGE: AĞUİÇEN OCAĞI ŞECERESİ Özet   PDF
Bülent AKIN
 
Sayı 32 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Öğretisinde ve Toplumsal Yaşamda Kadın Özet   PDF
Yaşar SEYMAN
 
Sayı 80 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EĞİTİMDE KARAR ALMA SÜRECİNE DAİR ÇALIŞMA VE BEKLENTİLERİ Özet   PDF
Rasim Tösten, Nasrullah UZMAN
 
Sayı 14 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Sünnî Bütünleşmesi İçin Sevgi ve Birlik Özet   PDF
Osman EĞRİ
 
Sayı 85 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ/BEKTAŞİ GELENEĞİNDE DEDELİK KURUMU “SİVAS KANGAL TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ” Özet   PDF
Hasan COŞKUN
 
Sayı 82 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVÎ-BEKTAŞÎ BUYRUK ve MAKÂLÂTLARINDA NAMAZ ve ABDESTİN EZOTERİK YORUMU Özet   PDF
Emrah DİNDİ
 
Sayı 82 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ-BEKTAŞİ CEMLERİNDE ERKAN VE SÜREK FARKLILIĞI (HERNE CEMEVİ ÖRNEĞİ) Özet   PDF
İbrahim GÜL
 
Sayı 19 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi ALEVİ-BEKTAŞÎ EDEBİYATINDA NUSAYRÎLİK Özet   PDF
Mehmet TEMİZKAN
 
Sayı 54 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi-Bektaşi Edebiyatında Nusayrîlik Özet   PDF
Mehmet TEMİZKAN
 
Sayı 46 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî-Bektaşî Felsefesinde Yer Alan Ana Metaforlar Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Pakize AYTAÇ
 
Sayı 65 (2013): Hacı Bektaş Velî Dergisi Alevi-Bektaşi Geleneğinde Dârdan İndirme Cemi ve Bu Cemin Toplum Yaşamındaki Önemi Özet   PDF
Nilgün ÇIBLAK COŞKUN
 
Sayı 42 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî-Bektaşî Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri Özet   PDF
Halil İbrahim YAKAR
 
Sayı 32 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî-Bektaşî İnancına Göre Kadın Özet   PDF
İbrahim BAHADIR
 
Sayı 28 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî-Bektaşî Kaynaklarının Neşri Problemi Özet   PDF
Osman EĞRİ
 
Sayı 60 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi-Bektaşi Kültürünün Müziksel Kodları Özet   PDF
Seyit Yöre
 
Sayı 57 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Özet   PDF
Derya SÜMER
 
Sayı 47 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî-Bektaşî Şiir Dünyasından "Âb-ı Hayat"a Genel Bir Bakış Özet   PDF
Köksal GENÇ
 
Sayı 61 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi-Bektaşi Şiirinde Bâd-ı Sabâ Motifi Özet   PDF
F.Gülay Mirzaoğlu
 
Sayı 65 (2013): Hacı Bektaş Velî Dergisi Alevi-Bektaşi Türkmen Geleneğinde Sosyal Dayanışma ve Kardeşlik Kurumu Olarak “Musahiplik” Özet   PDF
Halil İbrahim Bulut
 
Sayı 59 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi-Bektaşilik ve Karacaoğlan’da Bektaşi İzleri Özet   PDF
Bülent Arı
 
Sayı 70 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİLER VE SÜNNİLER HAKKINDA ALMANYA’DA YAPILAN ARAŞTIRMALAR Özet   PDF
Erkan ZENGİN
 
Sayı 11 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevîlerde Ölümle İlgili Ritüeller Özet   PDF
Ali AKTAŞ
 
Sayı 56 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Aleviliği Yaşamak veya Alevi Olmak Özet   PDF
KAYA GÖKÇE
 
Sayı 71 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİLİĞİN CAFERİLİKLE İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK İÇERİK ANALİZİ Özet   PDF
Özcan GÜNGÖR
 
Toplam 1520 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895