Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 10 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ahmet Sırrı Dedebaba'nın 'Bektaşî Tarikatı' Özet   PDF
Hacı YILMAZ
 
Sayı 20 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ahmet Yesevî Özet   PDF
Baki Yaşa ALTINOK
 
Sayı 2 (1995): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Ahmet Yesevî'nin Fakr-Name'si İle Hacı Bektaş'ın Makâlâtı Özet   PDF
Abdurrahman Güzel
 
Sayı 9 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Akçaeniş Tahtacılarında Mürebbilik Kurumu Özet   PDF
İsmail ENGİN
 
Sayı 2 (1995): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Akşemseddin'in İnsana Bakışı Özet   PDF
Ayşe Yücel Çetin
 
Sayı 26 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Akyazılı Sultan ve Tekkesine Folklorik Bir Yaklaşım Özet   PDF
Aynur KOÇAK
 
Sayı 60 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi - Bektaşi Kavramları Danışma Toplantıları Özet   PDF
Ali Osman Aktaş
 
Sayı 81 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Alevî / Kızılbaşlıkʼta Ocak Kültü Özet   PDF
Hasan Çelik, Seda Kırteke
 
Sayı 22 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Bektaşî Edebiyatında Doğa Sevgisi Özet   PDF
Ali Duran GÜLÇİÇEK
 
Sayı 41 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet Kültürü Özet   PDF
Aziz KILINÇ
 
Sayı 45 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet ve Buyruk Üzerine Özet   PDF
Aziz KILINÇ
 
Sayı 72 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ BEKTAŞİ KAYNAKLARINDA İNSAN YETİŞTİRME MODELİ Özet   PDF
Hamit AKTÜRK, Talip TUĞRUL
 
Sayı 40 (2006): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Bektaşî Kültüründe "Kırkbudak" Üzerine Özet   PDF
Lütfiye GÖKTAŞ KAYA
 
Sayı 60 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi Bektaşi Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim Değeri Özet   PDF
Mevhibe Coşar
 
Sayı 82 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVÎ DEDELERİNE 1796-1833 YILLARI ARASINDA VERİLEN İCÂZETNÂME ÖRNEKLERİ Özet   PDF
H. Dursun GÜMÜŞOĞLU
 
Sayı 19 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi Dedeleriyle Söyleşiler Özet   PDF
Ayhan AYDIN
 
Sayı 42 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Tören ve Ritüeller Özet   PDF
Harun YILDIZ
 
Sayı 65 (2013): Hacı Bektaş Velî Dergisi Alevi Gülbenglerinin Temel Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Mehmet ERSAL, Serpil ERSÖZ
 
Sayı 62 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi İnanç Sisteminde Adlar Ve Dil-Kimlik İlişkisi Özet   PDF
Başak Uysal
 
Sayı 77 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ İNANÇ SİSTEMİNDE DEM KÜLTÜ VE DEM GELDİ SEMAHLAR Özet   PDF
Mehmet ERSAL
 
Sayı 19 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî- İslam Anlayışında Tevalla, Teberra ve Mehdi Kavramları Üzerine Özet   PDF
Muzaffer DOĞANBAŞ
 
Sayı 29 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevî İslâm İnancı İçerisinde Hızır Özet   PDF
Doğan TÜRKDOĞAN
 
Sayı 56 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi Kimliğini Diasporada Müzakere Etmek: Toronto Alevi Göçmenlerinin İfade Kültürü Pratikleri Özet   PDF
Ayhan EROL
 
Sayı 56 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Alevi Kimliğini Diasporada Müzakere Etmek: Toronto Alevi Göçmenlerinin İfade Kültürü Pratikleri Özet   PDF
Ayhan EROL
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİ KÜLTÜRÜ VE ÇOCUK YETİŞTİRME Özet
Hatice Yalçın
 
Toplam 1520 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895