Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 27 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Baki Yaşa Altınok, Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları Özet   PDF
Bayram BAŞ
 
Sayı 22 (2002): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balaban Han Özet   PDF
Ali Fuat BİLKAN
 
Sayı 29 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balabanlılar Hakkında Anket Çalışması Özet   PDF
Vatan ÖZGÜL
 
Sayı 39 (2006): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balıkesir Çepnilerinde Defin ve Defin Sonrası Bazı İnanış ve Uygulamalar Özet   PDF
Halil İbrahim ŞAHİN
 
Sayı 59 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer Alan Fal-i Nebât Örneği Özet   PDF
Mustafa AÇA
 
Sayı 59 (2011): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer Alan Fal-i Nebât Örneği Özet   PDF
Mustafa AÇA
 
Sayı 40 (2006): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balım Sultan Erkânnamesi Merkezli Geleneksel Bektaşîliğe Ait Bir Ritüel Örneği: İkrar Özet   PDF
Bedri NOYAN
 
Sayı 31 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balkanlarda Bir Bektaşî Süreği: Ali Koç Babalılar Özet   PDF
Alemdar YALÇIN, Hacı YILMAZ
 
Sayı 55 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Balkanlarda Karıştırılan İki Bektaşî Zaviyesi: XV-XVI Yüzlılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri Özet   PDF
Ayşe KAYAPINAR, Levent KAYAPINAR
 
Sayı 33 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Baraba Türkleri'nin İslâm Öncesi Şamanizm İnancı ve Bazı Etno-Genetik Sonuçlar Özet   PDF
Vilmos DİOSZEGİ, Çev. Ebru ÖZDAĞ
 
Sayı 35 (2005): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Baraba Türkleri'nin İslâm Öncesi Şamanizm İnancı ve Bazı Etno-Genetik Sonuçlar Özet   PDF
Vilmos DİOSZEGİ, Çev. Ebru ÖZDAĞ
 
Sayı 32 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Baraba Türklerinin İslâm Öncesi Şamanizm İnancı ve Bazı Etnogenetik Sonuçlar Özet   PDF
Elif DEMİR, Vilmos DIÓSZEGI
 
Sayı 8 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Barbara Frischmuth'un Eserlerinde Türk Ailesi ve Son Romanı 'Die Schrift des Freundes/Dostun Yazısında 'Yerleşme Olgusu' Özet   PDF
Zeki Cemil ARDA
 
Sayı 7 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Barış ve Uzlaşma Çağı Özet   PDF
Hüsamettin Özkan
 
Sayı 19 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin Açılış Töreninde Yaptığı Konuşma Özet   PDF
Editör den
 
Sayı 10 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Basından Haberler Özet   PDF
Editör den
 
Sayı 41 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi "Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi" Özet   PDF
Kadir Gökhan UĞUR
 
Sayı 3 (1996): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Basri Baba (Taptık) Özet   PDF
Hayrünnisa Efe
 
Sayı 63 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Batı Anadolu Çepnilerinin Ocağı: Köse Süleyman Ocağı ve Günümüzdeki Durumu Özet   PDF
Halil İbrahim Şahin
 
Sayı 6 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Batı Anadolu Türkmenleri'nde Ölüm Kültürü Üzerine Derlemeler Özet   PDF
Attila Erden
 
Sayı 5 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Batı ve Doğu Kültürleri Arasında Bir Kadın Yazar Barbara Frischmuth Özet   PDF
Zeki Cemil Arda
 
Sayı 62 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Bâtıni Düşüncede Tevil Ve Nusayrîlik Özet   PDF
Abdulmuttalip Arpa, Kasım Ertaş
 
Sayı 61 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Batı’da Yesevîlik Çalışmaları Özet   PDF
Nadirhan Hasan
 
Sayı 19 (2001): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Bayatlar ve Irak Bayatları Özet   PDF
Ekrem PAMUKÇU
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi BAYINDIR /YAKAPINAR KÖYÜ CEP SAAT MOTİFLİ TAHTACI MEZAR TAŞLARI Özet
Hür Kamil Biçici, Necat Çetin
 
Toplam 1506 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895