Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 6 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 'Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâl' ve Şiirlerine Yansıyan Hayat Hikâyesi Özet   PDF
Gıyasettin Aytaş
 
Sayı 41 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 'Baş Açuk Abdal' Hayalî Bey ve Bakî'nin Şiiirlerinde 'Melamî İşlev' Üzerine Bir Deneme Özet   PDF
Furkan ÖZTÜRK
 
Sayı 16 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 1. Dünya Savaşı Öncesinde Balabanlılar, Osmanlı İmparatorluğu ve İttihat Terakki İle İlgili Bazı Belgeler Özet   PDF
Vatan ÖZGÜL
 
Sayı 10 (1999): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 1. Türk Kültürü Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Çağrışımları Özet   PDF
İffet ASLAN
 
Sayı 6 (1998): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 13. Yüzyılda Kırşehir Nureddin Cacabey ve Ahmet Gülşehrî Özet   PDF
Lalifer Balibeyoğlu
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 15.-16. YÜZYILLARDA BEDAHŞAN İSMAİLİLERİ ARASINDAKİ Şİİ-TASAVVUFİ HAREKETLER VE SAFEVİLİK ETKİSİ Özet
Zahide Ay
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 15.-16. YÜZYILLARDA BEDAHŞAN İSMAİLİLERİ ARASINDAKİ Şİİ-TASAVVUFİ HAREKETLER VE SAFEVÎ ETKİSİ Özet   PDF
Zahide AY
 
Sayı 53 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 16. Yüzyıl Öncesinde Dimetoka, Kızıldeli ve Balabanlılar Özet   PDF
Vatan ÖZGÜL
 
Sayı 81 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 16. Yüzyıl Osmanlı Saraylarında Azerbaycanlı Hattat Ve Kâtipler Özet   PDF
Bilal - Dedeyev
 
Sayı 38 (2006): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 16. Yüzyılda Gelevera Vadisi'nde Bir Türkmen Dervişi Kasım Dede ve Boynuyoğun Zaviyesi Özet   PDF
Mehmet FATSA
 
Sayı 85 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 18. YÜZYILDA YAZILMIŞ MENSÛR BİR HİKÂYE: “BİR İÇİM SU BAHÂNESİYLE NİSÂR-I CÛD” Özet   PDF
Cafer MUM
 
Sayı 53 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 18-19. Yüzyıllarda Kızıldeli Bektaşi Ocağı Özet   PDF
A. Yılmaz SOYYER
 
Sayı 80 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 19. YÜZYIL OSMANLI DİNİ MİMARİSİ DEKORASYONUNDA DUVAR RESMİ SANATI: BALKANLARDAN KALKANDELEN ALACA CAMİİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Deniz Demirarslan
 
Sayı 41 (2007): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 19. Yüzyılda Göynük Kırsalında Kullanılan Sülale ve Erkek Kişi Adları Özet   PDF
Zeynel ÖZLÜ
 
Sayı 68 (2013): TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ 19. YÜZYILIN İLK YARISINDAKİ BEKTAŞİLİĞE ROMAN PENCERESİNDEN BAKMAK: ÇERAĞLAR UYANIRKEN Özet   PDF
Hasan YÜREK
 
Sayı 31 (2004): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 1915 Tarihli Bir Şecere-İcâzetnâme Tetkiki Özet   PDF
Altan ÇETİN, Alpaslan DEMİR
 
Sayı 62 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 1940 Sonrası Toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Velî Ve Pir Sultan Abdal İmgesi Özet   PDF
Gonca Gökalp Alpaslan
 
Sayı 14 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 1990-1998 Yılları Arasında Türkiye Üniversitelerinde Alevîliği-Bektaşîliği Konu Edinen Akademik Çalışmalar: Bir Bibliyografya Denemesi Özet   PDF
İsmail ENGİN
 
Sayı 45 (2008): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı Özet   PDF
Emrah GÖKÇE
 
Sayı 62 (2012): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Alevi-Bektaşi Unsurların Negatif Temsil Edildiği Bazı Eserler Özet   PDF
Zeki Uyanık
 
Sayı 13 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 2000 Yılına Girerken Özet   PDF
Enver HASANOĞLU
 
Sayı 13 (2000): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 2000'li Yıllarda Kültürel Zenginliğimiz Özet   PDF
İstemihan TALAY
 
Sayı 1 (1994): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 30 Yıllık Bir Hatıra: Hacı Bektaş Veli Dergahı Nasıl Açıldı? Özet   PDF
Mehmet Önder
 
Sayı 56 (2010): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik Özet   PDF
Fevzi RENÇBER
 
Sayı 26 (2003): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi A. Yaşar Ocak, Sarı Saltık Özet   PDF
Kemalettin DENİZ
 
Toplam 1561 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895