Arama Sonuçları


Yeniden ara
 
Sayı Başlık
 
Sayı 85 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi BİR BEKTAŞİ ŞAİR RÂŞİD HAKKINDA BAZI TESPİTLER VE DîVÂNÇESİ Özet PDF
Adnan OKTAY
 
Sayı 86 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ZÜLFİKÂR: EFSANEVÎ BİR KILICIN TARİHÎ SERÜVENİ Özet PDF
Hüseyin GÜNEŞ
 
Sayı 86 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi BALKANLAR’DA MERKEZİ BİR TEKKE: HARABATİ BABA BEKTAŞİ TEKKESİ Özet PDF
Erdal AKSOY
 
Sayı 86 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi SÜNNÎ MUTASAVVIFLARDA HZ. ALİ VE EHL-İ BEYT ALGISI: EŞREFOĞLU RÛMÎ ÖRNEĞİ Özet PDF
Ahmet ÖZKAN
 
Sayı 85 (2018): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi HZ. ALİ CENKNÂMELERİ VE BİR METİN: "ESED İLE ŞÂH-I MERDÂN CENGİ" Özet PDF
Reyhan Gökben SALUK
 
Sayı 82 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ALEVİLİK-BEKTAŞİLİĞİN TASAVVUFİ BOYUTU ÜZERİNE Özet PDF
Mehmet Saffet SARIKAYA
 
Sayı 81 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 16. Yüzyıl Osmanlı Saraylarında Azerbaycanlı Hattat Ve Kâtipler Özet PDF
Bilal - Dedeyev
 
Sayı 79 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi GİRİT’TE BEKTAŞİ TEKKELERİ Özet PDF
Fahri MADEN
 
Sayı 77 (2016): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi AHISKALI BEKTAŞÎ ŞEYHİ GÂMIZÎ ALİ BABA’NIN CERÎDE-İ GAVÂMİZ’İ Özet PDF
Kenan MERMER
 
Sayı 76 (2015): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi KALKANDELEN HARABATİ BABA – SERSEM ALİ BABA BEKTAŞI KÜLLİYESİ Özet PDF
Sevil BÜLBÜL
 
Sayı 74 (2015): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi HİKMETLE HÜKÛMET ETMEK: HÜSEYİN ŞEVKET'İN HZ. ALİ'DEN YAPTIĞI MANZUM AHİDNAME TERCÜMESİ Özet PDF
İsmail AVCI
 
Sayı 73 (2015): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi HZ. ALİ MERKEZLİ BİR ÖLÜM MEMORATINA DAİR DEĞERLENDİRMELER Özet PDF
Tuğrul BALABAN
 
Sayı 73 (2015): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi KARAAĞAÇ ARAP (NUSAYRİ) ALEVİLERİNDE ÖLÜM İNANÇLARI VE RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özet PDF
Halil Altay GÖDE, Hüseyin Kürşat TÜRKAN
 
Sayı 72 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi PRİZREN SEYYİD ŞEYH ALİ BABA TEKKESİ Özet PDF
Ebubekir SOFUOĞLU, Ali AKTAŞ
 
Sayı 71 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi INITIATION (IKRAR) CEM RITUAL OF THE SUREK OF CAMLICA IN THE SEYYID ALI SULTAN OCAK Özet PDF
Seyhan KAYHAN KILIÇ
 
Sayı 84 (2017): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi HZ. ALİ’NİN, OĞLU MUHAMMED B. HANEFİYYE’YE ÖĞÜTLERİ Özet PDF
Turgut Koçoğlu
 
Sayı 70 (2014): Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi AHISKALI BEKTAŞÎ ŞEYHİ HIRMEN-DÂR ĞAMİZÎ ALİ BABA’NIN ĞÂMİZİ’L-‘ACÂİB’İ Özet PDF
Kenan MERMER
 
Sayı 68 (2013): TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ ADANA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE BİR ALEVİ ÂŞIK: HACI ALİ ŞEN’İN ŞİİRLERİNDE NASİHAT Özet PDF
Bülent ARI
 
Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarCreative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895