Sayı 62 (2012)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makaleler

İç Kapak PDF
Editör den
İçindekiler PDF
Editör den
Editörden PDF
Gıyasettin Aytaş
Kasidelerde Hz. Ali Ve Hz. Ali’ye Dair Unsurların Kullanımına Yönelik Tespit Ve Değerlendirmeler PDF
İbrahim Gültekin
1940 Sonrası Toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Velî Ve Pir Sultan Abdal İmgesi PDF
Gonca Gökalp Alpaslan
Ahi Evran’ın Menkabevi Hayatına Dair Bilinmeyen Bir Eser: “Menâkıb-I Ahî Cihân-I Nasreddîn Ahi Evran” PDF
M.Fatih Köksal
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Alevi-Bektaşi Unsurların Negatif Temsil Edildiği Bazı Eserler PDF
Zeki Uyanık
Geleneksel Alevilikten Modern Aleviliğe: Tarihsel Bir Dönüşümün Ana Eksenleri PDF
Rıza Yıldırım
Alevi-Sünni Evliliklerinin Aile İlişkileri İle Çocuk Yetiştirme Üzerine Etkileri Ve Sosyal Damgalama PDF
Mehmet Ali Balkanlıoğlu
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kars-Erzurum Yöresi Alevi-Türkmenleri Ve Esat Uras’ın Bir Raporu PDF
Murat Çürükuğurlu
Hacı Bektaş Velî’de Hz. Muhammed Algısı PDF
Hüseyin Özcan
Türkiye’nin İsim Haritasının Temeli Olarak Ehl-İ Beyt Sevgisi PDF
Kadir Canatan
Alevi İnanç Sisteminde Adlar Ve Dil-Kimlik İlişkisi PDF
Başak Uysal
Sosyolojik Açıdan Alevi/Bektaşilerde Tenasüh İnancı PDF
Erdal Aksoy, Özcan Güngör
Orta Asya’da Şiilik: Horasan, Maveraünnehir Ve Bedahşan’a İsmaîlîliğin Girişi Ve Gelişimi PDF
Zahide Ay
Bâtıni Düşüncede Tevil Ve Nusayrîlik PDF
Abdulmuttalip Arpa, Kasım Ertaş
Konya Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Alevilik Ve Bektaşilik İle İlgili Yazma Eserler PDF
Doğan Kaplan
Sivas-Sarıkayalı Hüseyin Gürsoy (Âşık Hüseyin) PDF
Reyhan Gökben Saluk
Dünden Bugüne İmranlı Ve Koçgiri Tarihsel Bir İnceleme Ve Yazım Yayın İlkeleri PDF
İlknur Gök


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895