Sayı 56 (2010)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makaleler

İç Kapak PDF
Editör den
Künye PDF
Editör den
İçindekiler PDF
Editör den
Tema Editöründen PDF
Editör den
Makaleler PDF
Gıyasettin AYTAŞ
Türkiye’de Kültür Politika ve Planlamalarında Alevilik ve Bektaşilik Meselesi PDF
Mustafa TALAS
Alevi Kimliğini Diasporada Müzakere Etmek: Toronto Alevi Göçmenlerinin İfade Kültürü Pratikleri PDF
Ayhan EROL
Alevi Kimliğini Diasporada Müzakere Etmek: Toronto Alevi Göçmenlerinin İfade Kültürü Pratikleri PDF
Ayhan EROL
Dede Mezarındaki Sır: Ziyaret Fenomeni ve Kutsalın Tezahürleri PDF
Ali SELÇUK
Tahtacılarda Üç Sayısı ve Üçleme PDF
Nilgün ÇIBLAK COŞKUN
Kars Türkmenlerinde Ölüme Bağlı İnanışlar, Anlatılar ve Uygulamalar PDF
Kürşat ÖNCÜL
Hz. Ali ve Yaz Kış Yaprağını Dökmeyen Kutlu Ağaç PDF
Nazife ÖZDEMİR
Irak-Diyale İlinin Hanekin İlçesinde Ziyaret Yerleri (Kutsal Mekânlar) ve Bu Yerler Etrafında Oluşan İnanç ve Pratiklerde Eski Türk İnançlarının İzleri PDF
Necdet Yaşar BAYATLI
Semâ’dan Semah’a Bir Sonsuz Devir PDF
Cenk GÜRAY
Şaman Ritüellerinden Alevi Semahlarına Esrarlı Yolculuk PDF
Fatma Ahsen TURAN
Kurtuluş Savaşı Sürecinde Alevi Aşiret Liderlerinin Protesto Telgrafları ve Balabanlılar PDF
Vatan ÖZGÜL
İngilizce Yazılan Yakın Dönem Araştırmalarda Alevilik PDF
Zeynep YILMAZ KURT
Sofyalı Bâlî Efendi’nin Safevîlere Dair Rüstem Paşa’ya Gönderdiği Mektup PDF
Tufan GÜNDÜZ
Alevilik Geleneğinde Bir Aşık: Dertli Divani PDF
Cem ERDEM
Diyarbakırlı Bir Halk Şairi: Dost Meryem ve Şiirlerinden Örnekler PDF
Ahmet TAŞĞIN
Tokat Yöresi Halk Oyunları Kıyafetleri PDF
Mustafa KAYA, Bekir ÇOKSEVİM, Yakup PAKTAŞ
Seher Abdal’ın Helvâ Vü Nân’ı PDF
Fatma Sabiha KUTLAR
Feyznâme-i Misâlî Neşirleri PDF
Fatih USLUER
Derlemeler..Dünkü ve Bugünkü Alevilik PDF
Hüseyin DEDEKARGINOĞLU
İnsana Sınırlı Bir Anlayışın İçinden Bakmak Görmemektir PDF
Ali YÜCE
Aleviliği Yaşamak veya Alevi Olmak PDF
KAYA GÖKÇE
İmam Rıza Ocağı’nda İnanç Uygulamaları PDF
Yusuf Can SEVEN
Kütahya Aleviliği PDF
Eda Nur KARAKUŞ
40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik PDF
Fevzi RENÇBER
Kitabiyat PDF
Hava SELÇUK
“Son Kızılbaş Şah İsmail” Üzerine PDF
Tazegül DEMİR
Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nde Yayımlanan Alevilik Konulu Makaleler ve Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Kütüphanesinde Yer Alan Alevilikle İlgili Kitaplar Bibliyografyası PDF
Ali Osman AKTAŞ, Tazegül DEMİR
Yazı Teslim Kuralları PDF
Editör den


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895