Sayı 53 (2010)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Kapak PDF
Editör den
Künye PDF
Editör den
İçindekiler PDF
Editör den
Genel Editörden PDF
Editör den
Tema Editöründen PDF
Editör den
Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi PDF
Haşim ŞAHİN
Bir Bektaşi Merkezinde Tarımsal Faaliyetler: Kızıldeli Tekkesi 1750-1830 PDF
Suraiya FAROQHİ
Bektaşî-Alevî Geleneğine Göre Seyyid Ali Sultan PDF
Rıza YILDIRIM
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi (1401-1826) PDF
Ali Sinan BİLGİLİ
Kızıldeli Sultan Tekkesi nin Kapatılması (1826) ve Faaliyetlerine Yeniden Başlaması PDF
Fahri MADEN
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi (1826-1852) PDF
Selahattin TOZLU
Muhabbetten Tarikata : Bektaşî Tarikatı nın Oluşum Sürecinde Kızıldeli nin Rolü PDF
Rıza YILDIRIM
16. Yüzyıl Öncesinde Dimetoka, Kızıldeli ve Balabanlılar PDF
Vatan ÖZGÜL
Seyyid Ali Sultan Velâyetnamesi ndeki Olağanüstülüklerle İlgili Bazı Motifler Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Halil İbrahim ŞAHİN
Trakya da ve Batı Trakya daSeyyid Ali Sultan Bektaşileri ve Müziği PDF
Hüseyin YALTIRIK
18-19. Yüzyıllarda Kızıldeli Bektaşi Ocağı PDF
A. Yılmaz SOYYER
Refik Engin in Kızıldeli Gezi Notları PDF
Refik ENGİN, Ülker ŞEN
Seyyid Ali Sultan Süreğinde Cemler PDF
Ali Osman AKTAŞ, Mustafa Çetin DEDE
Seyyid Ali Sultan Ocağı / Dergahı Dede ve Babalarıyla Söyleşiler PDF
Ayhan AYDIN
Kızıldeli Süreklerinde Okunan Nefesler PDF
Refik ENGİN, Tazegül DEMİR
Keşan da Rüstem Baba Dergâhı PDF
Dursun GÜMÜŞOĞLU
Ciddi Bir Velâyetname Kritiği ve Tarihi Yeniden Yazmak Denemesi :"Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnâmesi" PDF
Necmettin TURİNAY


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895