Sayı 45 (2008)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Editör den
Editör PDF
Editör den
Buyruk ve Buyruğa Göre Alevî Kimliği PDF
Fuat BOZKURT
Hurufî-Bektaşî Edebiyatına Dair Bir Şiir Mecmuası PDF
Orhan KURTOĞLU
Şiir PDF
Yoksul DERVİŞ
Bir Bektaşî Şairi Mehmed Ali Hilmi Dedebaba ve Divanı PDF
Süleyman SOLMAZ
Denizli Yöresinde Alevîlik ve Bektaşîliğin Tarihi Süreçte Genel Bir Değerlendirmesi PDF
Turgut TOK
Şiir PDF
Battal DALKILIÇ
Şiir PDF
Pir MEHMET
Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet ve Buyruk Üzerine PDF
Aziz KILINÇ
Pir(i) Davut Türbesi Örneğinde Alevîlerde Su, Ateş, Kurban ve Ağaç Kültü PDF
Salahattin BEKKİ
Şiir PDF
Ozan MESHUR
Orta Asya'dan Balkanlar'a Türklerde Pişi ve Helva Pişirme Geleneği PDF
Abdurrahim TUFANTOZ
Kahire'deki El-Megaverî (Kaygusuz) Bektaşî Tekkesi'nden, Detroit'teki Bektaşî Tekkesi'ne PDF
Fatma Ahsen TURAN
Kutsalın Siyasallaşması ve Alevîlik PDF
Taner TATAR
Türk Felsefe Tarihinde Yesevî Düşüncesinin Yeri PDF
Dosay KENZETHAYEV
Hacı Bektaş Zamanında Nişabur'daki Kültürel Hayat PDF
Mürsel ÖZTÜRK
Amasyalı Bir Bektaşî Şairi Ali Baki Gül ve Balık Destanı PDF
Yusuf Turan GÜNAYDIN
Amasya Müzesindeki Peygamberler ve Padişahlar Şeceresi PDF
Muzaffer DOĞANBAŞ
Hanedandan Bir Şair: Saifiye Sultanzâde Mehmed Rezmî PDF
Mehmet GÜRBÜZ
II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni Değerlendirme ve Sonuç Oturumu'nun Tam Metni PDF
Editör den
Ana Hatlarıyla Horasan'dan Anadolu'ya Alevîlik ve Bektaşîlik PDF
A. Kubilay ŞAHİN
2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı PDF
Emrah GÖKÇE
Hacı Bektaş Veli'nin İlmî Yönüne Genel Bir Bakış PDF
Uğur SÜMER
Yazı Teslim Kuralları PDF
Editör den
Ekler PDF
Editör den


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895