Sayı 41 (2007)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Künye PDF
Editör den
Editör PDF
Editör den
Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım PDF
Filiz KILIÇ
Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'da Dört Kapı Kırk Makam PDF
Abdurrahman GÜZEL
Pirî Baba Velayetnâmesi PDF
Mustafa DOĞANBAŞ
Osmanlı Devleti'nin Son Yıllarında Güneydoğu Aşiretlerinden Millî Aşireti ve İbrahim Paşa PDF
Fatih ÜNAL
Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet Kültürü PDF
Aziz KILINÇ
'Baş Açuk Abdal' Hayalî Bey ve Bakî'nin Şiiirlerinde 'Melamî İşlev' Üzerine Bir Deneme PDF
Furkan ÖZTÜRK
Kitâb-ı Cabbâr Kulu'nda Dini İnanç Motifleri PDF
Kamile ÜNLÜSOY
Eski Doğu Sporunda Bir Kurum: Zorhâne(Zûrhâne) PDF
H.Mehmet TUNÇKOL, Özbay GÜVEN
Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi PDF
Salahattin BEKKİ
Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Mani Söyleme Geleneği PDF
Aslı BÜYÜKOKUTAN
19. Yüzyılda Göynük Kırsalında Kullanılan Sülale ve Erkek Kişi Adları PDF
Zeynel ÖZLÜ
Yerelden Evrensele Yunus Emreyle İlgili Yapılmış Olan Çalışmaların Tasnifi ve Değerlendirilmesi PDF
İlyas KÜÇÜKCAN
Makedonya Ohri Arşivi Türkçe Yazmalar Kataloğu PDF
Abdülkadir HAYBER, Yaşar AYDEMİR
"Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi" PDF
Kadir Gökhan UĞUR
"Horasan'dan Anadolu'ya Alevîlik-Bektaşîlik ve Denizli Oğzu Yerleşimine Genel Bakış" PDF
Bülent KAYA
"Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü" PDF
Emrah GÖKÇE
"Birlik, İrilik, Dirilik" İçin Dönülen Semahların Ardından PDF
İlyas KÜÇÜKCAN
Yazı Teslim Kuralları PDF
Editör den


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895