Sayı 35 (2005)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makale

Editör PDF
Editör den
Güvenç Abdal Ocağı PDF
Alemdar YALÇIN, Hacı YILMAZ
Karadeniz Çepnileri 1: Taşlıca Köyü PDF
Alemdar YALÇIN, Başak UYSAL
Karadeniz Çepnileri 2: Eskiköy PDF
Alemdar YALÇIN, Başak UYSAL
Karadeniz Çepnileri 3: Şalpazarı ve Gürgentepe PDF
Alemdar YALÇIN, Başak UYSAL, Güzzade DİKEROĞLU
Güvenç Abdal Ocağı Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Coşkun KÖKEL
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Bayraktar, Sancaktar ve Alemdar Aileleri PDF
Necati DEMİR
Yunusefendi Köyünde Bektaşî Tarikatı Güvenç Abdal Yolunun Sürülüşüne Ait Notlar PDF
Musa BAYRAK
Yunusefendi Köyüne Ait Geleneksel Kıyafetler PDF
Betül SEZER
Karadeniz Bölgesinde Türk İskân Metoduna Bir Örnek: Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife Zaviyesi PDF
Mehmet FATSA
Hindistan'a Yapılan Bir Araştırma Gezisi ve Balabanlar PDF
Fatma Ahsen TURAN, Refik TURAN
Hoca Ahmet Yesevî İle Bağlantılı ve Literatürde Az Bilinen Alevî-Bektaşî Erenleri PDF
Ali YAMAN
Ali Seydi Ocağı'na Bağlı Küre Köyü Üzerine Bir Alan Araştırması PDF
Zafer GÜL
Baraba Türkleri'nin İslâm Öncesi Şamanizm İnancı ve Bazı Etno-Genetik Sonuçlar PDF
Vilmos DİOSZEGİ, Çev. Ebru ÖZDAĞ
Kalaylıkoz Ali Paşa Gül Baba Mı PDF
İsmail Tosun SARAL
Misyonerliğin Ağındaki Alevîlik PDF
Mehmet DÖNMEZ
Pir Sultan Abdal'ın Şiirlerinde Temel Dinî İnanç Unsurları PDF
Aziz KILINÇ
Karacaoğlan'da Benzetme Sanatları ve Buna Bağlı Dil Yapısı PDF
Bülent ARI
Murtaza Şirin'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme Denemesi PDF
Metin KADEROĞLU
Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Menkıbeler: Mehmet Emin Tokadi Örneği PDF
Aynur KOÇAK
Halk Şairi Cahit Tuncer İle Söyleşi PDF
Bilge ULUĞLAR
Dimetoka'dan Erzincan'a Bir Alevî Aşiret: Balabanlılar PDF
Başak UYSAL
Yazı Teslim Kuralları PDF
Editör den


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895