Sayı 26 (2003)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Editör den
Editör PDF
Editör den
Bulgaristan Gezisi PDF
Alemdar YALÇIN, Gıyasettin AYTAŞ
Deliorman Yöresinin İnanç Yapısı İle İlgili Gözlemler PDF
Ali Lütfi PİROĞLU
Deliorman Alevîlerinde Müsahiplik PDF
Ali Lütfi PİROĞLU
Bulgaristan Deliorman Alevîlerinde Secdenin Anlamı PDF
Ali Lütfi PİROĞLU
Bulgaristan Deliorman Bölgesi'ndeki İnanç ve Kültür Yaşamı Üzerine Ali Lütfi Piroğlu'yla Yapılan Söyleşi PDF
Ayhan AYDIN
İran Gezisinin Ardından PDF
İbrahim ARSLANOĞLU
Girokastra Festival Marşı PDF
Şükrü ELÇİN
Bir Ocağın Tarihi; Seyyit Hacı Ali Turabi Ocağı'na Ait Yeni Bilgiler PDF
Alemdar YALÇIN, Hacı YILMAZ
Bir Bektaşî İcazetnamesi PDF
Hacı YILMAZ
Belge Konservasyonu PDF
Nil BAYDAR
Yeraltı Diyarının Kartalı PDF
Erdoğan ALTINKAYNAK
Bir Tebliğ ve Düşündürdükleri PDF
Abdurrahman GÜZEL
Doğu Anadolu'da Yer Alan Alevî-Türkmen Kökenli Lolan Oymağı'nın Etimolojik Araştırma Raporu PDF
Burhan KOCADAĞ
Akyazılı Sultan ve Tekkesine Folklorik Bir Yaklaşım PDF
Aynur KOÇAK
Hayyam ve Rubaîlerinin Türk Edebiyatına Yansımaları PDF
Ahmet MERMER
Yunus Emre Düşüncesinde Aşk ve Eğitim PDF
Emel KOÇ
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Mistik Unsurlar PDF
Pakize AYTAÇ
Şehir Medhiyelerine Bir Örnek: Akşehir Medhiyesi PDF
Muvaffak EFLATUN
Bir Düzeltme ve Ehl-i Beyt Sevdalısı Hak Halilî PDF
İrfan GÖRKAŞ
Mahmut Riyat Bakır, Tasavvufî Bir Kavram Olarak Cem ve Bektaşîlik'teki Yorumu PDF
Kemalettin DENİZ
Haydar Teberoğlu, Horasan Pirlerinden Hacı Ali Turabi Velayetnamesi PDF
Mehmet KURUDAYIOĞLU
A. Yaşar Ocak, Sarı Saltık PDF
Kemalettin DENİZ
Gelibolulu Mustafa Âli'nin Künhü'l-Ahbâr Adlı Eserinde Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin İmarına İlişkin Bir Açıklama PDF
Editör den
Yazı Teslim Kuralları PDF
Editör den
NUSAYRÎLER VE NUSAYRÎLİK BİBLİYOGRAFYASI PDF
Selahattin TOZLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895