'Baş Açuk Abdal' Hayalî Bey ve Bakî'nin Şiiirlerinde 'Melamî İşlev' Üzerine Bir Deneme

Furkan ÖZTÜRK

Özet


Bu makale, „melamî işlev‟in Bakî ve Hayalî Divanları‟ndaki görünümleri üzerinedir. Şairlerin „melamî işlev‟i dil imkânlarını kullanarak nasıl kurguladıkları, belirli sıklıklara sahip söyleyiş kalıpları veya deyimleri hangi bağlamlarda kullandıklarını tespit etmek yazının temel amacıdır.  Anahtar Kelimeler: melamî işlev, söyleyiş kalıpları/deyimler, kalender derviş tipi

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.