16. Yüzyılda Gelevera Vadisi'nde Bir Türkmen Dervişi Kasım Dede ve Boynuyoğun Zaviyesi

Mehmet FATSA

Özet


Bu incelememizde, Giresun’a bağlı Tirebolu ilçesi kırsalında, Boynuyoğun köyü çevresinde halkın hafızasında “ocak” olarak yer alan bir yatırın, tarih içindeki yerini gün yüzüne çıkarmayı amaçladık. Bunu yaparken, alan araştırması ile tevatür bilgileri ve bahse konu zaviyeden günümüze ulaşabilen eser ve kalıntıları da tespit etmeye çalıştık. Söz konusu zaviye, Anadolu’nun iç kesimlerinden Karadeniz/Tirebolu sahiline inen umumi yol üzerinde kurularak bölgenin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır. Sonraki dönemlerde ise imaret ve derbent hizmetleri ile görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili elimizdeki bilgi ve belgelerin –şimdilik- XVI. yüzyılla sınırlı olması, zaviyenin günümüze kadar gelen sürecini izlememizi de zorlaştırmıştır. Bu nedenle biz, bu konunun sadece bir yüzyıllık zaman dilimi içindeki durumunu incelemek zorunda kaldık. Anahtar Kelimeler: Boynuyoğun, Kasım Dede, ilk Türk iskânı

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.