1915 Tarihli Bir Şecere-İcâzetnâme Tetkiki

Altan ÇETİN, Alpaslan DEMİR

Özet


Şecereler, dikkatli ve diğer kaynaklarla karşılaştırılarak kullanıldığı taktirde önemli tarihi belgelerdir. Üzerinde çalıştığımız belge, Kadirî tarikatine ait olup, icâzetnâme ve şecereler içermektedir. Bu çalışmada belgenin kritiği de yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Şecere, İcâzetnâme, Kadirî Tarikati, Abdulkadir Geylani

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.