1990-1998 Yılları Arasında Türkiye Üniversitelerinde Alevîliği-Bektaşîliği Konu Edinen Akademik Çalışmalar: Bir Bibliyografya Denemesi

İsmail ENGİN

Özet


Alevilik-Bektaşilik üzerine, daha önce değişik tarihlerde çeşitli bibliyografyalar yayınlanmıştır. Mürsel Öztürk'ün Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliği irdelediği bir çalışmasının "Birinci Bölüm" olarak sunulduğu ve adı geçen yazar tarafından "Hacı Bektaş Veli ve çevresinde Oluşan Kültür Değerleri Bibliyografyası (Deneme)" *Ankara 1991+ başlığıyla yayınlanan eseri ile Ali Yaman'ın hazırladığı "Alevilik-Bektaşilik Bibliyografyası" *Mannheim 1998+, konuya yönelik öncü çalışmalardır. Ardından Ayşe Ulusoy tarafından kaleme alınan »Alevîlik-Bektaşîlik Bibliyografyası'na İlaveler« *Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (1999) 11: 69-76+ başlıklı makalesi dikkat çekmektedir.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.