ALEVÎLİĞİN YANLIŞ ALGILANMASI: MUHARREM UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

Cenksu ÜÇER

Özet


Bu çalışma Türkiye’de yürütülen Muharrem ayı etkinliklerine bağlı olarak Alevîliğin nasıl algılandığı konusunu ele almaktadır. Konu Muharrem ayı dolayısıyla yürütülen oruç, yas/matem ve aşure gibi unsurlardan hareketle işlenmektedir. Söz konusu unsurlara bağlı olarak bir değerlendirme yapıldığında ülkemizde günümüz itibariyle kendilerine Alevî denilen gruplarla ilgili iki temel yanlış algı ve konumlandırmanın bulunduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, söz konusu unsurların sadece Alevîliğe ait özelliklermiş gibi algılanıp, diğer tasavvuf ekollerindeki aynı içerik ile yürütülen uygulamaların göz ardı edilmesidir. İkincisi ise, Muharrem uygulamalarına bağlı olarak Alevîliğin Şii (Caferî) çerçevede görülebilmesidir. Bu iki temel yanlış algı ve konumlandırmanın konunun tarihsel ve bilimsel bilgilerin ortaya koymuş olduğu veriler dikkate alınmaksızın yanlış bir şekilde değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Muharrem, Aşure, Kerbelâ, Alevîlik, Şiilik (Caferîlik)

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.