1940 Sonrası Toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Velî Ve Pir Sultan Abdal İmgesi

Gonca Gökalp Alpaslan

Özet


Türk halk kültürünün önemli figürlerinden olan Hacı Bektaş Velî ve Pir Sultan Abdal, modern
Türk şiirinde zaman zaman karşılaşılan imgelerdir. Bu çalışmada 1940-2010 yılları arasında
modern Türk şiirinde geniş bir tarama alanı oluşturulmuş, Hacı Bektaş Velî ve Pir Sultan
Abdal’ı imgeleştiren, onların yaşamları ve eserleriyle alıntı, anıştırma, gönderme, imge,
söyleyiş yoluyla metinler arası ilişki kuran şiirler tespit edilerek yorumlanmıştır. Modern
şairlerin Hacı Bektaş Velî’nin sakin ve barışçı tavrını, Pir Sultan’ınsa muhalif kimliğini, idamını,
halkın belleğinde hâlâ canlı kalmış dize ve imgelerini şiirlerine taşıdıkları görülmüştür.
Şiirlerde Hacı Bektaş Velî ve Pir Sultan’ın tarihsel gerçekliklerinden biraz farklılaştırılarak ve
bağlı oldukları tasavvufi dünya görüşünden bağımsızlaştırılarak ya barış için ya da mücadele
için birer halk önderi olarak algılandıkları dikkati çeker. Modern Türk şiirinde Hacı Bektaş
Velî ve Pir Sultan Abdal’a yapılan göndermeler beklenenden az olsa da özellikle toplumcu
şairlerin, kendi düşüncelerine daha uygun bulmaları nedeniyle Hacı Bektaş Velî’ye oranla Pir
Sultan Abdal’a daha fazla yer verdiklerini söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Modern Türk şiiri, toplumcu şiir, Hacı Bektaş Velî, Pir Sultan Abdal,
metinler arasılık.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.