Duyurular

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu 

Günümüzde anlam kargaşasının insanî değerleri tahrip ettiği ve sosyal dengeleri yok ettiği herkesçe bilinmektedir. Millî ideallerini yitiren bir toplum, etik ve estetik değer yıkımına uğrayan bireyler, içine düştükleri önyargılarla birbirlerinden uzaklaşır, dolayısıyla da birbirlerine yabancılaşırlar. Bu durumu ortadan kaldırmada bir ilim ve irfan mektebi olan Türk tasavvuf geleneği içerisindeki Alevî-Bektaşi düşüncesi, sahip olduğu değerler sistemiyle, insanlığa sunduğu şuur ve ruh dünyasıyla gönül felsefemize katkıda bulunacak kıymetli bilgilerle doludur.

Cümle varlığın birliği ve beraberliği mesajını aşkla dile getiren Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’nin huzur ve sükûn dolu sistemi, çoklukta birlik anlayışı, “el ele, el Hakk’a” ilkesi ve “teslîm-i rızâ” prensibi çağdaş değerlere, millî bilinç ve ideallere büyük katkılar sağlayacaktır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesine hizmet etmek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 18-19-20 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu düzenlenecektir. Kıymetli çalışmalarınızla sempozyumumuza katkı sağlamanızı istirham ediyoruz.

Sempozyum hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

http://tkhbvsempozyum2018.gazi.edu.tr/

Destek ve katkılarınız için teşekkür eder, selam ve saygılarımızı sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu

 

Online Dergi Sistemine Geçiş

 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi Online Dergi Sistemine Geçmiştir.  
Yayın Tarihi: 2013-07-12 Daha fazlası...
 

Makale Takip Sistemi

 
Tüm süreçlerin çevrim içi takip edilebildiği yeni makale takip sistemi Gazi Üniversitesi Dergiler Koordinatörlüğü tarafından kurulmuştur.  
Yayın Tarihi: 2013-01-15 Daha fazlası...
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895