Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Türk kültürü, Türk kültürü açısından Alevilik-Bektaşilik, Alevilik ve Bektaşilik geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmalarda, bu bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir. 

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar, tarafımıza ulaştığı andan itibaren bir kod verilerek ön incelemeye alınır. Bu süreçte içerik ve biçim açısından incelenir. Uygun bulunan çalışmalar, bilimsel yeterliliği bakımından değerlendirilmek üzere, alanında kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, hiçbir aşamada hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Hakemler, yazarın adını ancak hakemlik yaptıkları bir yazı yayımlanırsa, dergi okuru olarak görebilir. Yayımlanmayan bir yazının kime ait olduğu hiçbir şekilde ve hiçbir zaman hakemlere iletilmez. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması beklenir. En az iki olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek yayım sürecinden elenir. Son aşamada makale, en az iki hakemin “yayımlanabilir” raporu doğrultusunda editör kurulu tarafından bilime ve alana katkısı, derginin yayın politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından değerlendirilir ve yayım sırasına alınıp alınmamasına karar verilir.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi intihal konusunda sıfır tolerans politikası benimsemiştir. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından "iThenticate", "Turnitin" gibi intihal programları ile taratılmalıdır. İntihal tarama raporu dergimiz editörlüğüne gönderilmelidir. 

Son olarak bir makalenin yayım sırasına alınabilmesi için “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi” yazar(lar) tarafından imzalanarak dergi iletişim adresine gönderilmelidir. 

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayınlama bedeli ve benzeri adlar altında, hiç bir şekilde ücret talep edilmemektedir. 

Yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.

 

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.Açık erişimin ilk tanımı Şubat 2002'de Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından sağlanmıştır. Bu tanım dergi içeriğinin "ücretsiz ve sınırsız çevrimiçi kullanılabilirliğini" öngörür; diğer bir deyişle, okuyucular yayınlara ücretsiz olarak erişebilirler. 

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak özgür ve açık erişim girişimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

www.budapestopenaccessinitiative.org/read

https://doaj.org/oainfo

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Dergi Hakkında

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi tarafından 1994 yılından itibaren çıkarılmakta olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, yılda dört sayı olarak (Kış/Aralık-Bahar/Mart-Yaz/Haziran-Güz/Eylül) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 2007 yılına kadar ulusal, 2008 yılından itibaren de uluslararası yayın olarak tarama indekslerinde yer almıştır. Dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM Tr Dizin, EBSCO HOST, SCOPUS, MLA, DOAJ, OAJI, SJR, ICI World oj Journals ulusal ve uluslararası indeks ve veritabanları tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 

Dergimizde yer alan yazılar Türk kültürü, Hacı Bektaş Velî, Alevilik ve Bektaşilik ve Türk kültürü açısından Alevilik-Bektaşilik konularını içermektedir. Diğer yandan arşiv kayıtlarında yer alan belgelerin neşrinin yanında, halk tarafından merkezimize ulaştırılan çeşitli belgeler de yayımlanmaktadır. Derginin bazı sayıları ise yayın politikamız çerçevesinde yapılandırılan özel sayılar ve bu sayıların içeriğine göre ilgili alanda öncü olan ve başarı elde etmiş misafir editörlerle yayımlanmaktadır.

 

Tarandığımız İndeksler ve Veri Tabanları

Tübitak Ulakbim TR Dizin

Ebsco HOST

Scopus

Modern Language Association (MLA)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Open Academic Journals (OAJI)

SJR

Index Copernicus (ICI) World of Journals 

Index IslamicusCreative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1306-8253 - e-ISSN: 2147-9895